می تونی بحث درباره چند راه عالی برای به کارگیری RESTful Api در #C را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!