می تونی بحث درباره آموزش جامع ASP.NET MVC 5 به زبان فارسی از لیندا را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!