آخرین مقالات

کار با درخواستهای Delete در Angular

کار با درخواستهای Delete در Angular

برای تمام کردن قسمت کد نویسی این آموزش گام به گام، می خواهیم logic حذف entity را پیاده سازی کنیم. برای انجام این کار، ما قصد داریم یک form برای پشتیبانی از این عمل و ارسال درخواست DELETE به سرور [...]

اعتبارسنجی فرم و POST Request در Angular

اعتبارسنجی فرم و POST Request در Angular

اکنون می‌توانیم شروع به نوشتن کد برای ایجاد entity خود و اعتبارسنجی فرم کنیم. دو نوع اعتبار سنجی در Angular وجود دارد: اعتبار سنجی قالب محور و اعتبار سنجی فرم واکنشی. در پروژه خود، ما از [...]

مدیریت خطا در Angular

مدیریت خطا در Angular

هنگام ارسال request ها به سرور web API خود، امکان دارد در پاسخ با خطا مواجه شویم. بنابراین، استفاده از مدیریت خطای Angular برای رسیدگی به این خطاها در هنگام ارسال درخواست‌های HTTP ضروری است

Lazy Loading در Angular

Lazy Loading در Angular

در ادامه پست قبلی (جایی که نحوه استفاده از subscription را یاد گرفتیم)، اکنون قصد داریم آن subscription را در درخواست های HTTP خود پیاده سازی کنیم تا داده ها را در صفحه نمایش دهیم. علاوه بر این، [...]