آخرین مقالات

ASP.NET Core Web API – استقرار در Linux

ASP.NET Core Web API – استقرار در Linux

چه بخواهید یک برنامه را با سیستم عامل لینوکس در VM محلی مستقر کنید یا در VM که از یک provider خریداری کرده اید مستقر کنید، روند مشابه است

ASP.NET Core Web API – استقرار بر روی IIS

ASP.NET Core Web API – استقرار بر روی IIS

قبل از شروع فرآیند استقرار، میخواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم. ما همیشه باید به محض شروع توسعه، یک برنامه را در محیط تولید مستقر کنیم

کار با درخواستهای Delete در Angular

کار با درخواستهای Delete در Angular

برای تمام کردن قسمت کد نویسی این آموزش گام به گام، می خواهیم logic حذف entity را پیاده سازی کنیم. برای انجام این کار، ما قصد داریم یک form برای پشتیبانی از این عمل و ارسال درخواست DELETE به سرور [...]

اعتبارسنجی فرم و POST Request در Angular

اعتبارسنجی فرم و POST Request در Angular

اکنون می‌توانیم شروع به نوشتن کد برای ایجاد entity خود و اعتبارسنجی فرم کنیم. دو نوع اعتبار سنجی در Angular وجود دارد: اعتبار سنجی قالب محور و اعتبار سنجی فرم واکنشی. در پروژه خود، ما از [...]