اکسپرت مارکت
اکسپرت مارکت
تاریخ ثبت نام: 6 سال قبل
استان: آذربایجان شرقی
کسب دانش و انتقال تجربیات همیشه دغدغه ای بزرگ در جامعه بوده و ما معتقدیم که هیچ چیز موجب توسعه و پیشرفت در جامعه نمیشود مگر به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیاتی که انسانها در طول زندگی کسب میکنند. وقتی میبینیم که اکسپرت مارکت نقشی همچون اندک در انتقال دانش و تجربیات به شما اکسپرت مارکتیهای عزیز دارد بسیار خوشحال میشویم.
0 تعداد مقالات تایید شده
1 تعداد محصولات تایید شده
3 تعداد فروش مستقیم
0 دنبال کنندگان

جدیدترین محصولات اکسپرت مارکت نمایش بیشتر