کار با رشته در #C
شناسه پست: 1852
بازدید: 1133

نوع رشته ای نمایانگر یک آرایه ای از کاراکترها است که طول آن با ویژگی Length تعیین میشود. موقعیت مکانی کاراکترهای دورن رشته از صفر تا Length -1 میباشد. #C متدهای زیادی را برای کار با رشته ها در اختیار ما قرار میدهد و ما میخواهیم رایجترین آنها را با هم بررسی کنیم.

این مقاله، سرفصلی از دوره آموزشی زیر میباشد:

اگر می خواهید محتویات کامل این دوره را ببینید ، می توانید بر روی لینک مبانی #c کلیک کنید.

برای دانلود source مثالهای این مقاله، اینجا کلیک کنید.

پس شروع میکنیم.

ما در این مقاله موضوعات زیر را پوشش میدهیم:

Substring, IndexOf, LastIndexOf

Substring(int startIndex) متدی است که قسمتی از رشته را از موقعیت مکانی ( startIndex) مشخص شده تا انتهای رشته برمیگرداند.

Substring(int startIndex, int length) متدی است که قسمتی از رشته را با طول ( length) مشخص شده از موقعیت مکانی (startIndex) مشخص شده برمیگرداند.

حالا در عمل این را با هم بررسی میکنیم:

()IndexOf متدی است که یک عدد صحیح که بیانگر اولین موقعیت مکانی کاراکتر یا یک رشته در داخل رشته انتخاب شده میباشد را برمیگرداند. اگر مقدار مورد نظر در داخل رشته وجود نداشته باشد، متد 1- برمیگرداند.

چند overload از این متد وجود دارد: IndexOf(char value),

 IndexOf(string value)IndexOf(char value, int startIndex)

IndexOf(string value, int startIndex) و غیره. اگر ما این متد را با پارامتر startIndex استفاده کنیم در این صورت، جست و جو از ابتدای رشته انجام نمیشود بلکه جست و جو از موقعیت مکانی تعیین شده تا انتهای رشته صورت میگیرد:

()LastIndexOf متدی است که به دنبال کاراکتر یا رشته مورد جست و جو از آخر رشته مورد نظر تا به ابتدا میگردد و موقعیت مکانی آن را برمیگرداند. این متد هم مانند متد IndexOf، همان overload ها را نیز دارد:

Contains, StartsWith, EndsWith

Contains(string value) متدی است که در صورتی که یک رشته شامل مقدار مورد نظر باشد true برمیگرداند در غیر اینصورت false برمیگرداند:

StartsWith(string value) متدی است که در صورتی که رشته مورد نظر با value داده شده شروع شود true برمیگرداند در غیر اینصورت false برمیگرداند. نقطه مقابل این متد، متد EndsWith(string value) میباشد که اگر رشته مورد نظر به value داده شده ختم گردد true در غیر اینصورت false برمیگرداند:

Remove, Insert

متد Remove(int startIndex) کارکترها را از موقعیت مکانی (startIndex) مشخص شده تا پایان رشته حذف میکند و رشته جدید بدست آمده را برمیگرداند. یک overload از این متد وجود دارد:

Remove(int startIndex, int count) که یک تعداد (count) مشخص شده از کاراکترها را از موقعیت مکانی (startIndex) مشخص شده حذف میکند. با پارامتر count، تعیین میکنیم که چه تعداد از کاراکترها را قصد داریم حذف نماییم:

Insert(int startIndex, string value) متدی است که value داده شده را به داخل رشته مورد نظر در موقعیت مکانی (startIndex) مشخص شده، درج میکند و در آخر، رشته تغییر داده شده را به عنوان نتیجه برمیگرداند:

ToLower, ToUpper

()ToLower یک رشته جدید که شامل حروف کوچک شده رشته مورد نظر است را برمیگرداند:

()ToUpper یک رشته جدید که شامل حروف بزرگ شده رشته مورد نظر است را برمیگرداند:

مثالها

مثال 1: یک برنامه ایجاد کنید که نام کوچک و نام فامیلی را به همراه یک فضای خالی بین آنها به عنوان ورودی گرفته و سپس نام کوچک را در یک سطر و نام فامیلی را در سطر دیگر چاپ نماید:

نتیجه:

برنامه نام و نام خانوادگی در #C

مثال 2: یک برنامه بنویسید که یک جمله رااز ورودی بگیرد و کلمه اول و آخر آن را حذف نماید:

برنامه حذف کلمه #C

نتیجه گیری

بسیار خب.

حالا ما استاد کار با اکثر متدهای رشته ای در #C شدیم. با ترکیب این متدها، میتوانیم راه حلهای کارسازی را در اپلیکیشنهایمان ایجاد کنیم.

در مقاله بعدی با ما همراه باشید که قرار است در مورد شرطها در #C صحبت کنیم.

نویسنده

امید عباسی
من امید عباسی هستم. سالهاست که در زمینه برنامه نویسی با تکنولوژی دات نت فعالیت میکنم و عاشق این هستم که تجربیات و دانش خودم را در این زمینه با دیگران به اشتراک بزارم. خیلی دوست دارم که نظر و انتقاد خودتون رو در مورد این نوشته برای من بنویسید تا بتونم در آینده، مطالب بهتر و ارزشمندتری را برای شما فراهم کنم. در صورت داشتن هرگونه سوال هم در قسمت دیدگاه ها میتونید با بنده در ارتباط باشید